Besturen Hervormde Scholen in de regio Ede-Barneveld fuseren tot een nieuwe stichting

Persbericht: 20 december 2019

De besturen van de Vereniging Hervormde Scholen Ede en Stichting Hervormde Scholen “de Drieslag” te Barneveld zullen vanaf 01 januari 2020 als één nieuwe bestuurlijke organisatie verdergaan.

De in totaal tien Hervormde basisscholen Barneveld, Ede, De Glind, Hoevelaken en Terschuur zullen vanaf 01 januari 2020 vallen onder de Stichting Hervormde Scholen Barneveld, Ede en omstreken. Het bestuurskantoor van deze stichting is statutair gevestigd in Barneveld.

Eén van de grootste voordelen van samenwerking zal zijn dat het Hervormd onderwijs in de regio sterker en duurzamer wordt. Daarnaast wordt verwacht dat leerkrachten en andere medewerkers zich breder kunnen ontwikkelen dankzij de schaalgrootte. De samenwerking resulteert in een grotere organisatie, waarin we professioneler kunnen samenwerken en de doorgroeimogelijkheden voor personeel vergroot worden.

De fusie volgt op de, begin dit kalenderjaar getekende, intentieverklaring tussen beide schoolbesturen. Dat was de start van een intensief onderzoekstraject waarbij tientallen medewerkers uit beide organisaties betrokken waren. De besprekingen zijn vanaf het begin in een bijzonder positieve sfeer verlopen. Een unaniem advies tot fusie tussen beide onderwijsorganisaties was het resultaat.
Direct na de zomervakantie is een eindrapport samengesteld. Na bespreking daarvan volgde een positief besluit. Omdat het een fusie van tien scholen uit twee verschillende gemeentes betreft, is ook advies gevraagd aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeentes Ede en Barneveld. Het positieve advies dat hieruit volgde, leidde tot goedkeuring van het ministerie van Onderwijs.