Financiën 2020

De financiën van de Stichting Christelijke Kindcentra zijn voor 2020 nog niet afgerond. Reden is dat we in overleg zijn met de Belastingdienst. Wel is duidelijk dat we een positiever resultaat hebben geboekt dan begroot.

Op 1 januari 2020 fuseerden de hervormde scholen in Barneveld/Hoevelaken met de hervormde scholen in Ede. Binnen de Stichting Hervormde Scholen Barneveld, Ede e.o. ging ongeveer 12,5 miljoen euro ‘rond’. Geld willen we zoveel als mogelijk ten goede laten komen aan onderwijs. Begroot was een tekort van € 180.000, -. Dit tekort werd uiteindelijk € 219.000, -. Een resultaat waar we tevreden over zijn! Het gehele jaarverslag met jaarrekening vindt u hier.