Informatieavond GMR en Identiteitsraad

Op donderdag 20 mei hebben we rekening houdend met de corona maatregelen, weer een eerste fysiek overleg gevoerd. Het onderwerp was de notitie ‘Geestelijk Klimaat’. We kijken terug op een fijne avond, waarin we diverse dilemma’s met elkaar hebben verkend.