Integriteitscode en Klokkenluidersregeling

De afgelopen maanden is er gewerkt aan een integriteitscode en een klokkenluidersregeling. De Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad heeft onder andere aandacht gevraagd voor de communicatie van deze documenten. In de integriteitscode beschrijven we op welke wijze we recht willen doen aan integriteit. De klokkenluidersregeling wil bescherming bieden aan mensen die misstanden aan de orde willen stellen. Als Drieslag staan we voor Geloofwaardig, betrokken en duurzame opvang en onderwijs. Daar hoort transparant besturen en toezicht houden bij!