Nieuw schoolgebouw Terschuur

Na jaren voorbereiding en vooral afwachten, komt er nu zicht op het nieuwe schoolgebouw in Terschuur, waar basisscholen De Zaaier uit Terschuur en Het Anker uit Zwartebroek een plek zullen vinden. Ook is ruimte ingetekend voor kinderopvang. ,,Laten we nú verder kijken en ook sociaal-maatschappelijke functies toevoegen, dat is een prachtige kans voor ‘Terbroek’.’’

Dat zegt bestuurder Gert van der Rhee van Stichting hervormde scholen De Drieslag, waar De Zaaier onder valt. Samen met schoolorganisatie PCO Gelderse Vallei wordt nu gewerkt aan de invulling van het nieuwe scholengebouw dat in de meest noordwestelijke hoek van nieuwbouwwijk Terschuur-Noord gebouwd gaat worden. Vorige week tekenden beide organisaties daartoe een intentie-overeenkomst met de gemeente Barneveld, samen met Kindercentrum Terbroek, die hier kinderopvang gaat realiseren.

BIEB OF CJG Van der Rhee: ,,Nu we kunnen toewerken naar de invulling van het gebouw, is het goed om te kijken naar mogelijkheden om de functie van het pand te verbreden, door aan de voorkant publieke functies toe te voegen.’’ De bestuurder heeft het dan niet alleen over onderwijs en kinderopvang. ,,Je kunt ook denken aan een uitleenpunt van de bibliotheek, een spreekkamer voor het centrum voor jeugd en gezin of misschien een locatie voor het consultatiebureau. Dit gebouw in een nieuwe wijk biedt een prachtige kans voor ‘Terbroek’.’’ PCO deelt deze opvatting. ,,Het zou heel mooi zijn als het lukt om dit nieuwe pand een wijkfunctie te geven’’, zegt bestuurder Tjerk Deuzeman.

GYMZAAL OF SPORTHAL De komende maanden krijgt het nieuwe schoolgebouw met kinderopvang vorm op de tekentafel en wordt ook gekeken naar de uitstraling die het gebouw moet krijgen. In het plan loopt nog wel een discussie over de vraag of er gekozen wordt voor een nieuwe gymzaal in Terschuur ter vervanging van de oude gymzaal aan de Sandersstraat, of toch een sporthal waar Plaatselijk Belang en sportverenigingen zich al langer voor hardmaken. Van der Rhee: ,,Een gymzaal in het nieuwe pand is voor de leerlingen van beide scholen natuurlijk ideaal, maar ik kan me ook goed voorstellen dat de dorpen de wens hebben voor een volwaardige sporthal. Die zou dan iets verderop gebouwd moeten worden. Dat is qua afstand niet zo’n probleem, maar het is wel handig als we op niet al te lange termijn duidelijkheid hebben.’’

Wat in ieder geval wel duidelijk is, is dat voor beide scholen in het nieuwe gebouw zes schoollokalen zijn opgenomen, evenals een gezamenlijk te delen kleuterspeellokaal. ,,Maar tussen beide scholen zit geen betonnen muur’’, zegt Van der Rhee, waarmee hij intensieve samenwerking tussen beide schoolorganisaties duidt. Deuzeman: ,,Het aantal van zes lokalen per school is al gericht op groei, maar je kunt ook denken aan flexibele inzet van de ruimte, op basis van waar op dat moment behoefte aan is. Bijvoorbeeld met wissellokalen.’’ Van der Rhee: ,,Het pand moet architectonisch zo in elkaar steken, dat je met gemak over en weer lokalen kunt afstaan.’’

2024/2025 Zoals het er nu uitziet, kan de bouw van het nieuwe pand over een jaar starten. Volgens de scholen is dat een realistische planning, gezien het voorwerk dat nog gedaan moet worden, aanpak van het inrichtingsplan en de aanbestedingsprocedure. Daarmee is het aannemelijk dat het gebouw voor het basisonderwijs in ‘Terbroek’ vanaf schooljaar 2024/2025 in gebruik genomen kan worden. ,,We zullen in de tijd nog even moeten ‘doormodderen’ met de oude, afgeschreven schoolgebouwen’’, zegt Van der Rhee. Dat in beide scholen sprake is van achterstallig onderhoud plus hoge energielasten, is een gegeven. Van der Rhee: ,,Eigenlijk zou De Zaaier al heel lang een nieuw dak moeten hebben, want het is zo lek als wat. Maar zo’n investering doe je natuurlijk niet als je weet dat nieuwbouw in aantocht is. We proberen zo goed als het kan wat te repareren, maar dat is, letterlijk, dweilen met de kraan open.’’ Ook Deuzeman wordt niet vrolijk van de huidige staat van Het Anker. ,,We proberen het zo leefbaar mogelijk te houden. Wat nu wel heel erg helpt, is het concrete toekomstperspectief.’’

 

Bron: de Barneveldse krant 21 maart 2022