Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Stichting Hervormde scholen Barneveld, Ede en omstreken en de Opleiding Leraar Basisonderwijs CHE

Op 25 november jl. is de samenwerking tussen de Stichting Hervormde scholen Barneveld, Ede en omstreken en de Opleiding Leraar Basisonderwijs van de Christelijke Hogeschool Ede en 48 christelijke schoolbesturen onderstreept met een samenwerkingsovereenkomst.

In deze overeenkomst, die loopt van 2021 tot en met 2025, spreken de betrokken partijen af dat zij samen leraren zullen werven en opleiden. Ook worden er acties uitgezet om afgestudeerde leraren een goede start te laten maken in het basisonderwijs. De derde vorm van samenwerking is gericht op kennisontwikkeling op een groep basisscholen gekoppeld aan het CHE- lectoraat ‘Samen Divers’.