De Drieslag biedt we een geïntegreerde leerlijn aan voor kinderen van 0-12 jaar. Dit doen we door onderwijs en kinderopvang binnen onze scholen te combineren. Elke school heeft zijn eigen kleur en cultuur. Op de sites van de scholen leest u hoe onze scholen hun onderwijs inrichten en welke ontwikkeling ze voor ogen hebben. Op bestuurlijk niveau delen we kennis en ervaring.

Het aanbod voor kinderen van 0-12 jaar biedt zowel kinderen als ouders voordeel: kinderen kunnen zich ontwikkelen binnen één pedagogische infrastructuur met een doorgaande lijn. Ouders ervaren gemak, omdat de voorzieningen bij elkaar gehuisvest zijn en de openingstijden op elkaar aansluiten.

Wij willen dat uw kind zich bij ons thuis voelt. Daarnaast is al ons doen en laten er op gericht om de groei en ontwikkeling van uw kind stimuleren. We werken volgens moderne pedagogische en didactische inzichten.

In 2019 heeft de Inspectie van het Onderwijs een grondig onderzoek uitgevoerd. Het oordeel van de Inspectie is positief over het onderwijs op onze scholen.

Onze accomodaties zijn goed ingericht.