Ontwikkeling Strategisch Personeelsbeleid

De Drieslag heeft met een werkgroep uit de organisatie in de maanden januari tot en met juli het personeelsbeleid herijkt. Momenteel ligt dit beleid ter instemming voor bij de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.