UITGELICHT

Dankdag 7 november 2018

do 15 november - De scholen van De Drieslag hebben voedselpakketten ingezameld voor de voedselbank. Deze zi...

Lees meer »

DIVERSE INVALKRACHTEN

do 8 maart - www.dedrieslag.nl/media/bestanden/Avertentie2018maartinvalkrachten.pdf...

Lees meer »

LINKS

 

Wij bouwen een school in Zuid-Soedan:

www.wijbouweneenschool.nl


Hervormde Gemeente Barneveld:

www.hervormdbarneveld.nl 


Christelijke Kindcentra De Drieslag: www.kindcentradedrieslag.nl


Samenwerkingsverbanden: www.zeeluwe.nl
www.swvrijnengeldersevallei.nl

 

Bestuursmodel

Raad van Toezicht model

In het kader van de Wet Goed onderwijs, goed bestuur is een organieke scheiding aangebracht tussen de bestuurlijke en de toezichthoudende functie, in een Raad van Toezicht model.
 
De bestuurlijke functie is belegd bij een Voorzitter College van Bestuur, die als bevoegd gezag fungeert. De Raad van Toezicht fungeert als toezichthoudend orgaan. De statuten zijn hierop aangepast en gepasseerd bij de notaris op 31 maart 2015.
 
Onder het College van Bestuur ressorteert een Algemeen Directeur die integraal verantwoordelijk is voor de organisatie, het onderwijs en de kinderopvang op de zeven scholen. Op elke school is een Schoolleider die binnen de school verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het onderwijs en voor de communicatie naar de ouders/verzorgers. De Schoolleiders rapporteren aan de Algemeen Directeur.
 

Functie


Naam


Woonplaats


     
Voorzitter College van Bestuur
Dhr. Drs. G. (Gert) van der Rhee (parttime)
Wapenveld
Raad van Toezicht Terschuur
 
Barneveld
 
Barneveld
  Dhr. G.J. (Geert Jan) de Weert Hoevelaken
  Mr. drs. A.J. Roggeveen Barneveld  
 
 
 
 
 
Mevr. H (Hetty) ter Maaten
(notuliste Raad van Toezicht)
Barneveld
 
 
 
 

Identiteitsraad

De Identiteitsraad is een adviesorgaan voor het College van Bestuur. Vanuit die positie geeft de raad op beleidsniveau mede vorm aan de protestants-christelijke identiteit van de Stichting zoals verwoord in haar statuten en de daarbij horende beleidsnota’s en heeft het belang van personeel, kinderen en hun ouders daarbij altijd scherp in het vizier.
 

Documenten

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur
Profielbeschrijving Raad van Toezicht

 

enoemen CvB zal formeel de rol als Bestuurder overnemen van het huidige bestuur/ITH en zal hiermee het bevoegd gezag gaan vormen. Hiervoor zullen binnenkort de statuten aangepast gaan worden. Het huidige bestuur/ITH krijgt hiermee de mogelijkheid de Raad van Toezicht te gaan voorbereiden en formeren om zo te voldoen aan de Code Goed Bestuur. Het te benoemen CvB zal formeel de rol als Bestuurder overnemen van het huidige bestuur/ITH en zal hiermee het bevoegd gezag gaan vormen. Hiervoor zullen binnenkort de statuten aangepast gaan worden. Het huidige bestuur/ITH krijgt hiermee de mogelijkheid de Raad van Toezicht te gaan voorbereiden en formeren om zo te voldoen aan de Code Goed Bestuur. Het te benoemen CvB zal formeel de rol als Bestuurder overnemen van het huidige bestuur/ITH en zal hiermee het bevoegd gezag gaan vormen. Hiervoor zullen binnenkort de statuten aangepast gaan worden. Het huidige bestuur/ITH krijgt hiermee de mogelijkheid de Raad van Toezicht te gaan voorbereiden en formeren om zo te voldoen aan de Code Goed BestuGoed BestuurGoed Bestuu

 

U bevindt zich hier: Organisatie » Bestuursmodel

CONTACT

Stichting Hervormde Scholen De Drieslag
Lange Voren 88, 3773 AS Barneveld

Tel: 0342 478243
E-mail