UITGELICHT

Dankdag 7 november 2018

do 15 november - De scholen van De Drieslag hebben voedselpakketten ingezameld voor de voedselbank. Deze zi...

Lees meer »

DIVERSE INVALKRACHTEN

do 8 maart - www.dedrieslag.nl/media/bestanden/Avertentie2018maartinvalkrachten.pdf...

Lees meer »

LINKS

 

Wij bouwen een school in Zuid-Soedan:

www.wijbouweneenschool.nl


Hervormde Gemeente Barneveld:

www.hervormdbarneveld.nl 


Christelijke Kindcentra De Drieslag: www.kindcentradedrieslag.nl


Samenwerkingsverbanden: www.zeeluwe.nl
www.swvrijnengeldersevallei.nl

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de scholen wordt gevormd door vertegenwoordigers van de Medezeggenschapsraden (MR) van de scholen. Elke MR vaardigt een lid uit de personeelsgeleding en een lid uit de oudergeleding af.

De GMR houdt zich bezig met nieuw en veranderend beleid voorzover dat van toepassing is voor alle scholen. Op een aantal beleidspunten is instemming noodzakelijk van de gehele GMR (voorbeeld: vaststellen van het bestuursformatieplan). Sommige zaken behoeven slechts instemming van de personeelsgeleding (voorbeeld: verplichte nascholing). Op andere punten is instemming nodig van alleen ouders (voorbeeld: hoogte van de ouderbijdrage).

Naast instemming kunnen ook onderwerpen besproken worden waarbij aan één van de geledingen advies wordt gevraagd. De GMR hanteert een reglement dat op elke school aanwezig is. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de Algemeen Directeur, de Voorzitter College van Bestuur en de GMR.

Als u de notulen van de GMR in wilt kijken kunt u contact opnemen met de MR van de school waar uw kind op zit. 

 

U bevindt zich hier: Organisatie » GMR

CONTACT

Stichting Hervormde Scholen De Drieslag
Lange Voren 88, 3773 AS Barneveld

Tel: 0342 478243
E-mail