UITGELICHT

Dankdag 7 november 2018

do 15 november - De scholen van De Drieslag hebben voedselpakketten ingezameld voor de voedselbank. Deze zi...

Lees meer »

DIVERSE INVALKRACHTEN

do 8 maart - www.dedrieslag.nl/media/bestanden/Avertentie2018maartinvalkrachten.pdf...

Lees meer »

LINKS

 

Wij bouwen een school in Zuid-Soedan:

www.wijbouweneenschool.nl


Hervormde Gemeente Barneveld:

www.hervormdbarneveld.nl 


Christelijke Kindcentra De Drieslag: www.kindcentradedrieslag.nl


Samenwerkingsverbanden: www.zeeluwe.nl
www.swvrijnengeldersevallei.nl

Missie

De scholen die bij Stichting De Drieslag zijn aangesloten, vervullen met elkaar een kostbare missie:

Het verzorgen van kwalitatief hoogwaardig basisonderwijs, binnen een gezond pedagogisch klimaat, vanuit het geloof in God, zoals verwoord in de Bijbel en de daarop gegronde Formulieren van Enigheid.

Wij zetten alles op alles om elk kind optimale zorg te bieden in een veilige omgeving en binnen de kaders van een ´Drieslag’ namelijk: School, Ouders en Kerk. Steeds vanuit het besef dat ieder kind uniek is door de gaven die het van God heeft ontvangen.
 

Visie

Geloofwaardig én betrokken onderwijs

Geloofwaardigheid en betrokkenheid zijn de kern van de visie van De Drieslag. Wij zien een unieke relatie tussen de school, het kind en de ouders en doen er alles aan om deze relatie te verdiepen en uit te bouwen.

Mede daarom is in 2008 door het bestuur besloten om, waar gewenst en haalbaar, kinderopvang aan te bieden op of nabij schoollocaties. Deze activiteiten zijn ondergebracht in Stichting Christelijke Kindcentra De Drieslag die geleid wordt door een apart bestuur.

De scholen van De Drieslag zijn christelijke scholen met een open karakter. Wij zien het als onze roeping om te getuigen van ons geloof in Jezus Christus. De grondslag van onze scholen is de Bijbel, het Woord van God. We willen vasthouden aan de gereformeerde leer die verwoord is in de drie Nederlan­dse belijdenisgeschriften. Kinderen van ouders die deze grondslag respecteren, zijn van harte welkom. 

Kindgericht, samen met de ouders

De scholen van De Drieslag willen onderwijs bieden dat kinderen van 0-12 jaar helpt om zich te ontwikkelen tot zelfstandige mensen met een dienend karakter naar God en de naaste. Het is ons doel om hen vertrouwd te maken met Gods Woord, vertaald naar het leven van vandaag.

Vanuit het besef dat ieder kind uniek is, krijgt elk kind continu optimale zorg. Daarbij gaat het niet alleen om verstandelijke vermogens. Het onderwijs binnen De Drieslag is gericht op de ontwikkeling van de hele mens: hoofd, hart en handen. 

Een kind dat zich thuis voelt!

Dat een kind zich helemaal thuis voelt, is ons belangrijkste streven. Daarnaast is al ons doen en laten er op gericht om de groei en ontwikkeling van een kind in goede banen te leiden.

We werken steeds volgens de meest actuele onderwijskundige normen en zorgen we ervoor dat onze accommodaties optimaal zijn ingericht. 

De Drieslag is kindgericht. Dat betekent dat we altijd rekening houden met wensen van kinderen en ouders. Dat heldere communicatie daarbij van wezenlijk belang is, zijn we ons terdege van bewust. In ons pedagogisch beleid staan vier kernwaarden centraal: respect, ruimte, veiligheid & geborgenheid.

U bevindt zich hier: Organisatie » Missie en Visie

CONTACT

Stichting Hervormde Scholen De Drieslag
Lange Voren 88, 3773 AS Barneveld

Tel: 0342 478243
E-mail