Raad van Toezicht

Leon van de Heg gaat de Raad van Toezicht verlaten. Jarenlang heeft Leon zich ingezet voor de kinderopvang en is het actief geweest als toezichthouder. Aan het einde van het kalenderjaar zal ook voorzitter Len de Pater de Raad van Toezicht verlaten. Door de fusie was de Raad van Toezicht ‘gegroeid’. Om deze reden worden de vacatures niet ingevuld. Leon vervulde de functie van secretaris. Vincent de Heer gaat hem opvolgen en naar verwachting neemt Bram Roggeveen per 2022 de voorzittershamer over.