Samenwerkingsonderzoek VHSE en De Drieslag

De besturen van de Vereniging Hervormde Scholen Ede en Stichting Hervormde Scholen de Drieslag te Barneveld zijn een onderzoek gestart op welke terreinen en in welke vorm men met elkaar kan samenwerken. Daartoe is op 20 februari 2019 een intentieverklaring ondertekend.

In totaal tien basisscholen op Hervormde grondslag in Barneveld, Ede, De Glind, Hoevelaken en Terschuur vallen onder verantwoordelijkheid van beide besturen. De besturen hebben de verwachting dat zij door samen te werken elkaars identiteit kunnen versterken. Dit zal het bijbelgetrouwe onderwijs in de regio ten goede komen.
Ook zoeken de beide schoolbesturen in de samenwerking naar antwoorden op de steeds complexere vraagstukken waarvoor zij zich gesteld zien.

Eén van de grootste voordelen van samenwerking zou zijn, dat leerkrachten en andere medewerkers zich in een grotere organisatie breder kunnen ontwikkelen en mogelijk makkelijker kunnen doorstromen naar andere functies. De samenwerking kan resulteren in een grotere organisatie, waarin personeel sneller in vaste dienst kan worden genomen en eenvoudiger kan worden uitgewisseld bij plotselinge uitval op de scholen. En ook een gezamenlijk inval poule zou kunnen leiden tot het makkelijker invullen van ziektevervanging.

Medewerkers van beide organisaties, ondersteund door een externe projectleider, worden bij het verdere onderzoek betrokken. Het resultaat van dit onderzoek is een onderzoeksrapport met advies over de onderdelen waarop kan worden samengewerkt en de vorm waarin samengewerkt gaat worden. Ook geeft het adviesrapport inzicht in de gevolgen voor de bestuurlijke organisaties.

Beide schoolbesturen spreken de hoop en verwachting uit dat er in het najaar van 2019 een conceptrapport ligt waarover besluitvorming kan plaatsvinden.