UITGELICHT

Dankdag 7 november 2018

do 15 november - De scholen van De Drieslag hebben voedselpakketten ingezameld voor de voedselbank. Deze zi...

Lees meer »

DIVERSE INVALKRACHTEN

do 8 maart - www.dedrieslag.nl/media/bestanden/Avertentie2018maartinvalkrachten.pdf...

Lees meer »

LINKS

 

Wij bouwen een school in Zuid-Soedan:

www.wijbouweneenschool.nl


Hervormde Gemeente Barneveld:

www.hervormdbarneveld.nl 


Christelijke Kindcentra De Drieslag: www.kindcentradedrieslag.nl


Samenwerkingsverbanden: www.zeeluwe.nl
www.swvrijnengeldersevallei.nl

Kinderopvang, Peuterspeelzaal en BSO binnen de basisscholen

Als scholen van De Drieslag willen een geïntegreerde leerlijn aanbieden van 0-12 jaar. Dit doen we door onderwijs en kinderopvang binnen onze scholen te combineren. Elke school heeft zijn eigen kleur en cultuur, waarbij we op bestuurlijk niveau onze kennis, ervaring en faciliteiten bundelen.
 
Het bieden van onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en basisonderwijs onder één dak biedt vele voordelen! Als Stichting De Drieslag bieden we deze combinatie binnen de meeste van onze basisscholen. We werken hiermee onder één regie en onder één dak nauw samen aan een doorgaande lijn in het opvoedings-, spel- en leeraanbod voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Van 's morgens 7.00 uur tot ’s avonds 19.00 uur.
 
Onder één regie betekent niet dat van de kinderopvang en peuterspeelzaal verwacht wordt dat er  onderwijsprestaties geleverd zullen worden. Uitgangspunt daarin blijft dat het gaat om de ontwikkeling van kinderen en daarin heeft spelen een zeer belangrijke rol, zoals het dat ook heeft binnen de onderbouw van de basisschool.
 

Het aanbod voor kinderen van 0-12 jaar onder één dak biedt voor ouders groot gemak omdat de voorzieningen bij elkaar gehuisvest zijn en de openings- en sluitingstijden op elkaar aansluiten.

Christelijke Kindcentra De Drieslag

Stichting Christelijke Kindcentra De Drieslag is een organisatie voor christelijke kinderopvang in Barneveld en biedt een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (BSO), tussenschoolse opvang (TSO) en peuterspeelzalen met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

Klik hier voor meer informatie over Stichting Christelijke Kindcentra De Drieslag en over onze locaties.

CONTACT

Stichting Hervormde Scholen De Drieslag
Lange Voren 88, 3773 AS Barneveld

Tel: 0342 478243
E-mail