Start BSO bij de Prins Willem Alexanderschool

Met ingang van het nieuwe cursusjaar starten we met het aanbieden van BSO op de locatie Lijsterhof in Barneveld. Heden wordt dit verzorgd door PCO Gelderse Vallei. In goed overleg is besloten dat we dit vanuit De Drieslag gaan organiseren.