Verbouwing Prinses Amaliaschool

De Prinses Amaliaschool wordt verbouwd. Op 4 april start bouwbedrijf Van Ree met de werkzaamheden. Als alles volgens planning verloopt, is de verbouwing voor de kerstvakantie klaar en kan in januari 2023 het vernieuwde gebouw in gebruik genomen worden. Naast de kinderopvang en het onderwijs zal ook de peuteropvang ondergebracht worden op locatie Amalia wat betekent dat er afscheid genomen wordt van De Hof waar nu de peuteropvang nog is gehuisvest.