Zomervakantie

De zomervakantie breekt aan. Een periode om even ‘stil te staan’. En wat een schooljaar hebben we achter de rug. Opnieuw sloeg het corona virus toe. Opnieuw werden we geconfronteerd met de sluiting van kinderopvang en basisscholen. Opnieuw heeft u als ouder/verzorger en heeft het personeel zich tot het uiterste ingespannen om opvang en onderwijs te bieden binnen de mogelijkheden die er waren.

De afgelopen periode hebben de ‘groepen 8’ afscheid genomen van de basisschool. Gelukkig konden er, wellicht wat aangepast, musicals worden opgevoerd en afscheidsavonden worden gehouden. Voor alle 262 leerlingen in groep 8 is met de school een passende plek in het voortgezet onderwijs gevonden. Wat hebben ze het goed gedaan, wat een mooie resultaten op de eindtoetsen. Dat hebben ze top gedaan!

Van dag tot dag hebben we in afhankelijkheid van onze Hemelse Vader ons werk gedaan. Daarom komt Hem in het bijzonder de dank toe aan het einde van dit schooljaar.