UITGELICHT

Dankdag 7 november 2018

do 15 november - De scholen van De Drieslag hebben voedselpakketten ingezameld voor de voedselbank. Deze zi...

Lees meer »

DIVERSE INVALKRACHTEN

do 8 maart - www.dedrieslag.nl/media/bestanden/Avertentie2018maartinvalkrachten.pdf...

Lees meer »

LINKS

 

Wij bouwen een school in Zuid-Soedan:

www.wijbouweneenschool.nl


Hervormde Gemeente Barneveld:

www.hervormdbarneveld.nl 


Christelijke Kindcentra De Drieslag: www.kindcentradedrieslag.nl


Samenwerkingsverbanden: www.zeeluwe.nl
www.swvrijnengeldersevallei.nl

GRONDSLAG EN IDENTITEIT

De scholen van de Drieslag zijn Hervormde scholen. Onze naam is bewust gekozen: ‘De Drieslag’. We willen daarmee benadrukken dat er een band is tussen school, ouders en kerk. Die band is dat we uitgaan van eenzelfde identiteit. Dat is ook de betekenis van ons logo.
 
In de statuten van de Stichting staat over de grondslag van onze scholen: De grondslag van de Stichting is het Woord van God naar de opvatting van de drie Formulieren van Enigheid. De Stichting erkent de Bijbel als door de Heilige Geest ingegeven, onfeilbaar en van Goddelijk gezag, en dus als historisch betrouwbaar. Zij gelooft, dat de Bijbel ook in de opvoeding moet zijn de enige en onfeilbare regel van al haar doen en laten, omdat de basiselementen van de opvoeding in de Bijbel zijn neergelegd.
 
De scholen van De Drieslag zijn christelijke basisscholen met een open karakter. Wij zien het als onze roeping om te getuigen van ons geloof in Jezus Christus. De grondslag van onze scholen is de Bijbel, het Woord van God. Kinderen van ouders die deze grondslag respecteren, zijn van harte welkom.
 

Waarin komt dit nu tot uitdrukking?

Onze scholen zijn duidelijk herkenbaar als een christelijke school, doordat elke schooldag wordt begonnen met gebed, het zingen van een psalm of geestelijk lied en het vertellen of bespreken van een bijbelverhaal. We hanteren de Herziene Statenvertaling (HSV). Juist in die vertaling heeft men heel nauwgezet vanuit de grondtalen vertaald.
 
We hechten waarde aan de drieslag; school-gezin-kerk. Daarom wordt de psalm die de leerlingen elke week leren die zondag daarna in de Hervormde Kerk (PKN) gezongen.
 
Verder schenken we uitgebreid aandacht aan de christelijke feestdagen. Op bid- en dankdag zijn er 's ochtends speciale schooldiensten in de Hervormde Kerk (PKN) die we samen met de kinderen (vanaf groep 3) bijwonen. Ook sluiten we sommige projectweken af met een themadienst op zondag in de Hervormde Kerk (PKN).
 
Daarnaast ontvangt elk kind een Bijbel bij het verlaten van de school in groep 8.

Maar niet alleen hierin. Het is belangrijk dat het evangelie norm en richtsnoer is voor het gehele onderwijs in de school. Dit komt tot uitdrukking in de aardrijkskunde-, de taal- en de geschiedenisles, maar ook in de relatie tussen u en de school en tussen de kinderen onderling. In die geest willen wij ook proberen de kinderen te onderwijzen en op te voeden. Naar het grote gebod: de Heere God lief te hebben met ons hart, met onze ziel en ons verstand en onze naaste als onszelf.
 
We hebben een poging gedaan om zo concreet mogelijk te beschrijven wat de kernpunten zijn van onze identiteit en welk geestelijk klimaat onze stichting kenmerkt. Klik hier om het document Geestelijk klimaat te bekijken.
U bevindt zich hier: Identiteit

CONTACT

Stichting Hervormde Scholen De Drieslag
Lange Voren 88, 3773 AS Barneveld

Tel: 0342 478243
E-mail