Waardevol en kostbaar in Gods ogen

Bij onze kinderopvang werken we vanuit de protestants-christelijke identiteit. We bouwen aan een vertrouwde omgeving waarin kinderen ontdekken dat ze waardevol en kostbaar zijn in Gods ogen. Uniek door de gaven en talenten die ze van Hem hebben ontvangen. We stimuleren kinderen om die te ontwikkelen in de wetenschap dat ze geliefd zijn.

Onze christelijke grondslag komt elke dag weer terug in het programma. We beginnen en eindigen de maaltijden met gebed, we zingen christelijke liederen en we bespreken een verhaal uit de Bijbel. Zo maken we kinderen al op jonge leeftijd vertrouwd met het Woord van God.

Maar ook in de manier waarop we omgaan met elkaar is de Bijbel steeds ons uitgangspunt. Binnen De Drieslag vinden we het belangrijk om te leven vanuit de principes die Jezus ons leerde. Respect voor elkaar, hulp bieden aan anderen, eerlijkheid en openheid zijn belangrijke peilers.

Een optimale start

Bij De Drieslag bereiden we kinderen voor om optimaal te functioneren in het basis- en later het voortgezet onderwijs. Daarom werken we in onze Kinderopvang volgens de laatste opvoedkundige-, ontwikkelings- en psychologische principes. Van hoe we de ruimtes inrichten tot alle activiteiten die wij aanbieden, alles is gericht om groei in goede banen te leiden. Groei die uniek is, want elk kind is anders. In de omgang met kinderen zoeken we naar een balans tussen uniforme uitgangspunten en flexibel omgaan met de regels. Zodat uw kind zich thuis voelt, want dat is essentieel voor een gezonde ontwikkeling.

In onze kinderopvang werken medewerkers samen met u als ouder om zo kinderen het besef te geven dat hun ontwikkeling gedragen en gewaardeerd wordt. Uiteraard heeft het welzijn van uw kind onze hoogste prioriteit. Daarom voldoen onze accommodaties en materialen aan alle wettelijke eisen en regels op het gebied van veiligheid en hygiëne.