De meeste scholen van ‘De Drieslag’ zijn aangesloten bij Samenwerkingsverband (SWV) Veluwe Rijn & Vallei. De Schimmelpenninck van der Oyeschool is aangesloten bij Samenwerkingsverband Zeeluwe. Deze indeling is door de overheid bepaald.

De samenwerkingsverbanden zijn samen met de schoolbesturen in de regio verantwoordelijk voor Passend Onderwijs voor alle leerlingen. Dit houdt in dat elk kind op de juiste school zo goed mogelijk ondersteund wordt bij zijn leerproces. In de meeste gevallen zitten de kinderen gewoon op een basisschool. Sommige kinderen ontvangen daar extra begeleiding en ondersteuning.

Soms lukt het een basisschool niet om een leerling te bieden wat nodig is. Dan kan de school in samenspraak met ouders nagaan of een plaatsing op een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs meer passend is.

Een samenwerkingsverband maakt een ondersteuningsplan. In dit plan staat hoe de ondersteuning aan scholen en leerlingen wordt vormgegeven.