De Drieslag staat voor kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen van onze scholen. In 2024 hebben we onze gezamenlijke visie op (hoog) begaafde leerlingen op alle scholen besproken en up to date gemaakt. Aan de scholen is gevraagd om dit visiedocument toe te spitsen op de werkelijke situatie en de ambitie van de eigen school. Daarom is ervoor gekozen om het visiedocument van de school en de praktische uitwerking hiervan te plaatsen op de website van de school. Voor meer informatie, zie de website van de  eigen school.

De meeste scholen van ‘De Drieslag’ zijn aangesloten bij Samenwerkingsverband (SWV) Veluwe Rijn & Vallei. De Schimmelpenninck van der Oyeschool is aangesloten bij Samenwerkingsverband Zeeluwe. Deze indeling is door de overheid bepaald.

De samenwerkingsverbanden zijn samen met de schoolbesturen in de regio verantwoordelijk voor Passend Onderwijs voor alle leerlingen. Dit houdt in dat elk kind op de juiste school zo goed mogelijk ondersteund wordt bij zijn leerproces. In de meeste gevallen zitten de kinderen gewoon op een basisschool. Sommige kinderen ontvangen daar extra begeleiding en ondersteuning.

Soms lukt het een basisschool niet om een leerling te bieden wat nodig is. Dan kan de school in samenspraak met ouders nagaan of een plaatsing op een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs meer passend is.

Een samenwerkingsverband maakt een ondersteuningsplan. In dit plan staat hoe de ondersteuning aan scholen en leerlingen wordt vormgegeven.