UITGELICHT

Dankdag 7 november 2018

do 15 november - De scholen van De Drieslag hebben voedselpakketten ingezameld voor de voedselbank. Deze zi...

Lees meer »

Wij zoeken een directeur voor de Willem van Oranjeschool

di 30 oktober -  Zie voor advertentie:www.dedrieslag.nl/media/bestanden/181026AdvertentieWvO131x94_PR...

Lees meer »

LINKS

 

Wij bouwen een school in Zuid-Soedan:

www.wijbouweneenschool.nl


Hervormde Gemeente Barneveld:

www.hervormdbarneveld.nl 


Christelijke Kindcentra De Drieslag: www.kindcentradedrieslag.nl


Samenwerkingsverbanden: www.zeeluwe.nl
www.swvrijnengeldersevallei.nl

Nieuw besturingsmodel een feit per 1 april 2015.

woensdag 1 april 2015 - 00:01:06

 In het kader van de Wet Goed onderwijs, goed bestuur is een organieke scheiding aangebracht tussen de bestuurlijke en de toezichthoudende functie, in een Raad van Toezicht model.

De statutenwijzigingen van Stichting Hervormde Scholen De Drieslag en van Stichting Christelijke Kindcentra De Drieslag zijn eind maart door beide besturen met unanieme stemmen aangenomen. Deze gewijzigde statuten zijn gepasseerd bij de notaris Mevr. I.C.A. Braun te Barneveld op 31 maart 2015.

Er zal vanaf 1 april 2015 volgens dit model bestuurd en toezicht gehouden gaan worden.

Beide stichtingen blijven statutair en juridisch aparte stichtingen maar zullen bestuurd worden door dezelfde Voorzitter College van Bestuur als bevoegd gezag. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van beide stichtingen en rapporteert hierover aan de Raad van Toezicht.

Onder het College van Bestuur ressorteert de Algemeen Directeur die integraal verantwoordelijk is voor de organisatie, het onderwijs en de kinderopvang op de zeven scholen. Op elke school is een Schoolleider die binnen de school verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het onderwijs en voor de communicatie naar de ouders/verzorgers. De Schoolleiders rapporteren aan de Algemeen Directeur.

 

U bevindt zich hier: Nieuws

CONTACT

Stichting Hervormde Scholen De Drieslag
Lange Voren 88, 3773 AS Barneveld

Tel: 0342 478243
E-mail