UITGELICHT

Dankdag 7 november 2018

do 15 november - De scholen van De Drieslag hebben voedselpakketten ingezameld voor de voedselbank. Deze zi...

Lees meer »

DIVERSE INVALKRACHTEN

do 8 maart - www.dedrieslag.nl/media/bestanden/Avertentie2018maartinvalkrachten.pdf...

Lees meer »

LINKS

 

Wij bouwen een school in Zuid-Soedan:

www.wijbouweneenschool.nl


Hervormde Gemeente Barneveld:

www.hervormdbarneveld.nl 


Christelijke Kindcentra De Drieslag: www.kindcentradedrieslag.nl


Samenwerkingsverbanden: www.zeeluwe.nl
www.swvrijnengeldersevallei.nl

Plusklas

Binnen `Passend Onderwijs` hoort ook aandacht voor begaafde leerlingen. Vanuit de overheid en de inspectie wordt de laatste jaren steeds meer aandacht gevraagd voor leerlingen met bijzondere capaciteiten: de begaafde leerlingen. Daarnaast stelt de overheid ook eisen aan de scholen om daaraan tegemoet te komen.
 
We gaan steeds meer beseffen dat begaafde kinderen tot bijzondere prestaties kunnen komen, mits we hen op een adequate manier onderwijs bieden en hen begeleiden. Hoogbegaafde leerlingen leren onvoldoende van het reguliere lesaanbod, omdat zij dit vanuit zichzelf vaak al kunnen. Dat is de reden waarom zij andere, meer uitdagende leerstof nodig hebben. Dat onderwijs willen wij hen binnen De Drieslag op een adequate manier aanbieden.
 

Wat is een Plusklas?

Een Plusklas is een aparte klas waar acht tot twaalf hoogbegaafde leerlingen op eigen niveau onderwijs krijgen, gedurende één dagdeel per week. Daarnaast krijgen deze leerlingen een gecompact en verrijkt onderwijsprogramma in de eigen klas. 
 
Binnen de Plusklas hebben zij de mogelijkheid te werken met ontwikkelingsgelijken, iets waaraan veel hoogbegaafde leerlingen behoefte hebben en wat zij veelal missen in de eigen groep.
 
Daarentegen is een Plusklas geen klas waar je alleen maar leuke dingen doet. Er  worden ook hier duidelijke eisen aan de leerlingen gesteld. In de Plusklas wordt gewerkt aan de werkhouding, werk- en leerstrategieën, sociale vaardigheden, presentatietechnieken en denkstimulering. De leerlingen kunnen aan de slag
met o.a. filosofie, projecten, vreemde talen, wereldoriëntatie, cultuureducatie, Spaans,
schaken, etc.
 

Voor welke leerlingen is de Plusklas bedoeld en hoe verloopt de aanmelding:

De Plusklas is bedoeld voor hoogbegaafde kinderen. De leerlingen worden door de intern begeleider (IB) van de school namens de leerkracht en de ouders aangemeld bij de commissiegroep. De commissiegroep bepaalt vervolgens of er voldaan wordt aan de toelatingscriteria. Deze criteria, waaruit moet blijken dat de leerling hoogbegaafd is, zijn door de commissiegroep vastgesteld. Hiervoor is een rapport opgesteld, wat is goedgekeurd door alle directieleden.

In principe blijven de leerlingen t/m groep 8 deelnemen aan de Plusklas. Als blijkt bij de evaluatie dat een leerling niet goed functioneert in de Plusklas, is het mogelijk dat de plaatsing van deze leerling binnen de Plusklas stopgezet wordt. Dit besluit wordt door de commissiegroep genomen, waarbij het advies van de plusdocent doorslaggevend is.
 
Zie voor meer informatie:
U bevindt zich hier: Scholen » Plusklas

CONTACT

Stichting Hervormde Scholen De Drieslag
Lange Voren 88, 3773 AS Barneveld

Tel: 0342 478243
E-mail